Het begrip "teamrol" is ge´ntroduceerd door dr. Meredith Belbin
Hij onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams.

Belbin's research leidde tot Teamrol Management. Het is een heel praktisch model, dat inzicht verschaft in de manier waarop teams werken, hoe effectiviteit en efficiŰntie vergroot kunnen worden en welke meerwaarde elk individu binnen het team heeft of in ieder geval zou kunnen krijgen.

In bijna elke organisatie werken mensen met elkaar samen in groepen, afdelingen of teams. Als deze samenwerking positief verloopt, willen mensen van elkaar leren en maken ze gebruik van elkaars kwaliteiten. Helaas is dat lang niet altijd het geval en gaat er veel energie verloren met het het feit dat anderen niet begrijpen wat ik bedoel. Hoe komt het toch dat veel mensen die samen werken, niet samenwerken? En waarom zijn teams vaak geen hechte groep?

Het Teamrol Management model geeft inzicht in de verschillende karakters die binnen een team aanwezig zijn en welke bijdrage elke teamrol kan leveren aan het succes van het team.

Het model maakt duidelijk waar de oorzaken liggen van een niet optimaal functionerend team, en geeft de handvatten en inzichten die nodig zijn om te zorgen dat teams op een constructieve en positieve manier met elkaar kunnen gaan samenwerken en ongekend goede resultaten boeken.

Kwaliteitswaarborg:
Henk Geurtsen, ÚÚn van de oprichters van EquiPlus Mennagement, is een geaccrediteerd Teamrol Management-trainer.

Klik hier voor een beschrijving
van elke teamrol.Een mogelijke invulling van uw programma:


 • Kennismaking met het model
  De achtergronden van het model worden besproken.

 • Welke teamrollen heeft u?
  Aan de hand van een uitgebreide test worden de teamrollen in kaart gebracht en individueel besproken.

 • Welke rollen zijn vertegenwoordigd?
  De rollen die aanwezig zijn binnen het team worden naast elkaar gezet.

 • Leren herkennen van de teamrollen
  Op een zeer interactieve manier wordt er geoefend met het leren herkennen en benutten van de van de verschillende rollen die binnen het team aanwezig zijn.

 • Reflectie en feed-back
  Gedrag van de teamleden wordt gekoppeld aan de teamrollen.

 • De praktijk van de dag
  Bijvoorbeeld tijdens een regulier teamoverleg wordt het in de praktijk toepassen van de teamrollen verder vormgegeven.