Oprichter Henk Geurtsen (1958) is zelfstandig ondernemer sinds 1987. Zijn zakelijke activiteiten bestaan uit het begeleiden van organisaties, teams en individuen in de verdere groei en ontwikkeling.
Zijn passie voor paarden en de mensport in het bijzonder heeft geleid tot “De leidsels zelf in handen nemen”, een concept dat zeer geschikt is voor teambuilding en met veel succes wordt toegepast en sinds 2002 is verwerkt in de bedrijfsnaam.

Vanuit de passie voor mensen en hun manier van samenwerken is ook de behoefte ontstaan om een oplossing te bieden voor de al jarenlange problematiek dat 70% van de veranderingstrajecten binnen organisaties niet het vooraf gewenste doel behaalt en dus feitelijk als mislukt beschouwd moet worden.
Het programma “Op zoek naar Goud” geeft antwoord op de oorzaken en zorgt voor een aanpak waardoor elke organisatie tot de 30% van succesvolle verandertrajecten kan gaan behoren.

Informatie over deze programma's en wat EquiPlus Mennagement nog meer doet, is op de site te lezen.

Privacybeleleid
EquiPlus Mennagement kan gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EquiPlus Mennagement, en/of omdat u toestemming heeft gegeven voor het aan u toesturen van nieuwsbrieven.

Uitsluitend voor deze doelen leggen wij informatie vast. Deze informatie betreft in ieder geval uw:
- Voornaam
- Achternaam
- Geslacht
- Mailadres
- Telefoonnummmer
- Organisatie

Naast het contact met u kunnen onderhouden als klant van EquiPlus Mennagement, gebruiken wij deze informatie uitsluitend om u als ontvanger van onze nieuwsbrief te registreren en om u de nieuwsbrieven online aan u te doen toekomen.
Deze informatie van u, zal door ons als "vertrouwelijk" behandeld worden en zal niet worden gedeeld met derden.

Uw instemming
Dit privacy beleid is afgestemd op de wet- en regelgeving, zoals deze met ingang van 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie van kracht is. Als wij ons privacy-beleid zouden wijzigen, dan zullen we deze eventuele wijziging via een nieuwsbrief en op de website publiceren, zodat u altijd weet hoe wij met uw gegevens zullen omgaan. Mocht u verdere vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen .

Samenvattend
Wij verbinden ons tot zorgvuldig en verantwoord omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, uitsluitend
- op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze
- met respect voor de individuele rechten op privacy.


Wij hechten waarde aan uw vertrouwen in ons!