Dit programma neemt één dagdeel in beslag. Daarnaast krijgen de deelnemers een stukje "huiswerk" als voorbereiding.
Er wordt gebruik gemaakt van Belbin’s Teamrol Management, d.m.v. 360 graden feedback.

Het programma
• Samen Werken in de praktijk
Een eenvoudig lijkende, maar o zo lastige samenwerkingsopdracht. De opdracht is alleen uit te voeren als eenieder bereid is tot écht samenwerken, goed te overleggen, naar elkaar te luisteren, leiding te geven en te ontvangen, maar ook te beseffen dat de beschikbare informatie over de inhoud van de opdracht op vele manieren geïnterpreteerd kan worden en hierover onderling overeenstemming bereikt moet worden.
• Het model Teamrol Management
Het model wordt uitgelegd en de verschillende teamrollen toegelicht.
• Teamrolspel
Om teamrollen makkelijker te leren herkennen doen we een teamrolspel. In subgroepen gaat een soort puzzel opgelost worden. Daar ontstaat vaak een stukje competitie. Welke groep is het eerste klaar?
• Met elkaar in gesprek
In subgroepjes gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Welke teamrollen herken je bij je collega’s en welke niet?
Zonder er de soms gevoelige lading van feedback aan te geven, is dit wat er op een ongedwongen manier plaatsvindt.
• Evaluatie en afsluiting

Wilt u een boeiende, leerzame en vooral ook leuke teamactiviteit ondernemen, dan is "Leer je collega's beter kennen" uitermate interessant. Het programma is zowel voor kleine (vanaf 4 personen) als grote groepen geschikt.