Centraal thema bij uitgevoerde interim-managementopdrachten is steevast “Veranderen”. Niet veranderen om het veranderen, maar om tot een kwaliteitsverbetering te komen. Daarbij is het van groot belang dat de processen goed op orde zijn (of gebracht worden). Daarnaast is het aan te raden de taakverdeling aan een kritische blik te onderwerpen en te zorgen dat iedereen de juiste dingen doet en op het juiste moment.

Ruime expertise is aanwezig op het gebied van algemeen en financieel management, zoals samenvoegen of ontvlechten van bedrijven of bedrijfsonderdelen, (her)inrichting SSC, ERP-implementatietrajecten, procesverbetering en het behalen van efficiency.