Succesvol een organisatie veranderen lukt niet zonder ook aandacht aan de cultuur te schenken. Maar al te vaak gebeurt dit niet of onvoldoende en daarom haalt meer dan 70% van de verandertrajecten niet het verwachte resultaat. Bent u op zoek naar een cultuur waarin zelfvertrouwen en openheid centraal staan en op alle niveaus verantwoordelijkheid en initiatieven genomen (durven) worden, dan is ons programma “Op zoek naar Goud” de sleutel voor uw succes. Het programma is een combinatie van samen dingen doen en beleven, kennis opdoen, opfrissen en het allerbelangrijkste: op zoek gaan naar het Goud binnen uw organisatie. Het management zet de koers uit. Maar het trekken van de kar is onbegonnen werk om “alleen” te doen.

Tijdens een kick-off worden medewerkers en management geconfronteerd en bewust gemaakt omtrent gedrag en samenwerking en dat dit ook anders kan. Het programma geeft veel input, waar het team, deels op eigen kracht en deels onder begeleiding, mee verder kan. Daarna gaat een kleine groep medewerkers als expeditieteam op zoek naar het Goud binnen uw organisatie, dit is een zeer goede en beproefde methode.

Het concept "Op zoek naar Goud" is toepasbaar binnen elke organisatie. Door een enerverende, leerzame, verhelderende en soms confronterende aanpak zijn alle ingrediënten aanwezig om een succesvolle cultuuromslag tot stand te brengen en te verankeren.

Voor uitgebreide informatie over het programma: Klik hier

Reactie van enkele opdrachtgevers:
In verandertrajecten worden de medewerkers vaak achteraf geconfronteerd met de organisatorische wijzigingen en structuuraanpassingen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat 70% van de verandertrajecten niet het gewenste resultaat geeft. Immers: verandering in organisatievorm vraagt dikwijls ook om een verandering in de werk- en handelswijze van de werknemers. Als directeur van de herinrichting SSC durf ik te zeggen dat de cultuuromslag de basis is geweest van ons succes. Samen hebben wij de cultuur bepaald en samen dienen wij de cultuur te verankeren. Met de expeditie hebben wij een prima tool gevonden om de cultuurwaarden verder uit te dragen.

Trudy Zonneveld
Directeur herinrichting SSC USG People


De directie van de Rehobothschool wilde met het team gericht gaan werken aan een professionele cultuur binnen de school. Er is voor EquiPlus gekozen vanwege de goede match tussen vraag en aanbod. Wij hebben een intensief begeleidingstraject met Henk Geurtsen van EquiPlus achter de rug en kijken samen met hem naar de toekomst van onze school en het team.
Het startpunt was een studiedag met het gehele team, zo’n 50 personen. Dit leverde veel input op voor het verdere traject. Wat volgde was het aanstellen van een ‘expeditieteam’, sessies met deelteams mét en zonder directie, een coachingstraject voor de directie en individuele gesprekken met teamleden. Wij hebben het gevoel dat we een hechter en sterker team vormen dan voorheen. Momenteel wordt toegewerkt naar de komende studiedag, waar teamrollen en het geven van feedback centraal zullen staan. Verder zal door het volgende expeditieteam de organisatiestructuur van deze grote school tegen het licht gehouden worden.
Wij denken daarna de begeleiding af te kunnen sluiten. Henk Geurtsen heeft een flinke impuls gegeven aan de ontwikkeling en professionalisering van ons team. Straks zijn we helemaal klaar voor de toekomst!

Peter Dirksen
adjunct directeur Rehobothschool Geldermalsen

Klik hier
voor meer reacties.