Het lijkt zo simpel en vanzelfsprekend: samenwerken.
Niets is echter minder waar.

Voordat een groep mensen als hecht (management)team samenwerkt, moeten er vaak eerst bestaande patronen doorbroken worden. Respect, vertrouwen en veiligheid is het fundament. Vanaf dat punt wordt verder gebouwd aan een omgeving waarin feedback niet als kritiek wordt ervaren, maar als opbouwend. Soms speels, af en toe heel confronterend, maar altijd met respect voor elk individu wordt een groep die samen werkt begeleid richting een goed samenwerkend team. Er komen diverse vraagstukken aan de orde:

 • Waar staat het team nu?
 • Welke (onbenoemde/onbedoelde) dubbele agenda’s zijn er?
 • Waar wil het team staan over 3, 6 en 12 maanden?
     (en is dat een gezamenlijk doel...?)
 • Is er een gezamenlijke visie en missie?
     (en is deze getoetst aan de organisatiedoelstellingen...?)
 • Wat gaat er goed, wat kan er beter?
 • Worden tussentijdse successen gevierd?

  In een combinatie van kennisverrijking en bewustwording over eigen en andermans gedrag wordt gewerkt aan het gemeenschappelijk doel: een goed samenwerkend team dat verantwoordelijkheid krijgt en neemt.

  Omdat elke situatie verschillend is, zal de route die afgelegd wordt bij elk team anders zijn. Voor de kennisverrijking wordt gebruik gemaakt van o.a. de volgende modellen:
  Belbin (Teamrol Management)
  Covey (Cirkel van Invloed; De 7 eigenschappen van effectief leiderschap)
  Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act)
  Lencioni (de 5 frustraties van teamwork)
  Tuckman (De 5 fasen in de ontwikkeling van teams)
  (klik op een naam voor aanvullende informatie)